World Record Challenge

Under 12 månader kommer Jonas och teamet göra 6 olika extrema världsrekord inom extremsport. Teamet kommer presentera rekordförsöken 2 dagar officiellt för allmänheten innan utmaningen börjar för att ingen annan atlet ska göra ett liknande projekt före.

Varför gör vi det här?

Vi vill se vad den männskliga kroppen klarar av för extrema utmaningar för att inspirera och uppmuntra till en aktiv och hälsosam livsstil.

Vi gör det här för att rädda liv!

Brist på fysisk aktivitet kombinerat med dåliga kostvanor är idag en av de största hälsoriskerna i vårat samhälle. Vi hoppas med det här projektet att kunna uppmuntra såväl barn som vuxna att det är mer hälsosamt att röra på sig lite för mycket än för lite.


Vill du hjälpa oss?

Vi kommer behöva människor som hjälper till som volontärer under rekorden då de kan vara farliga att utföra själv. Hör gärna av dig om du vill hjälpa oss så kan vi berätta mer!